Hoe vluchtveilig is uw gebouw?

In noodsituaties is goede verlichting en aanduiding van vluchtroutes van levensbelang. De noodverlichting vormt dan ook een essentieel onderdeel van ieder, kantoor, schoolgebouw, ziekenhuis en openbaar gebouw. Het systeem zorgt ervoor dat – in geval van het uitvallen van de energievoorziening – nog voldoende verlichting in het gebouw aanwezig is om veilig en snel de uitgang van het pand te vinden, in combinatie met de vluchtwegindicatie. En ook bij brand kan dit systeem een rol vervullen, evenals bij andere rampscenario’s.


Om het onderhoud, leveren en ontwerpen van noodverlichting en vluchtwegindicatie een kwaliteitsimpuls te geven, heeft Kiwa samen met de brancheorganisatie NVFN een beoordelingsrichtlijn ontwikkeld: BRL-K21019 ‘Leveren en de nazorg van noodverlichting en vluchtwegindicatie’. In deze richtlijn zijn criteria opgenomen voor bedrijven die een certificering wensen te behalen en behouden voor één of meerdere toepassingsgebieden. Binnen het schema zijn drie toepassingsgebieden te vinden voor zowel centrale als decentrale systemen:

1) De levering van de dienst onderhoud en nazorg zonder controle op detailontwerp.
2) De levering van installatie en renovatie, waar detailontwerp een onderdeel van is.
3) De levering van dienst projectie, waar basisontwerp en detailontwerp een onderdeel van zijn.

Gecertificeerd voor de complete scope

“Waar veel van onze collegabedrijven zijn gecertificeerd om noodverlichting en vluchtwegindicatie te leveren en installeren, projecteren óf onderhouden, is Saval BV – als eerste bedrijf in Nederland – gecertificeerd voor alle toepassingsgebieden”, vertelt Area Service Manager Hans Hazenberg. “Zowel voor onze eigen productlijnen – ESKALUX en ESKALED – als voor producten van derden. Hierdoor kunnen we gebouwgebruikers en/of gebouweigenaren volledig ontzorgen, van de levering en montage tot de nazorg van noodverlichting en vluchtwegindicatie. Volledig gecertificeerd. Onze klanten kunnen hiermee aan bevoegd gezag én verzekeraars aantonen dat zij in het kader van het Bouw- en Arbobesluit hun zorgplicht hebben genomen.”

Van levering en montage tot nazorg

“De meeste gebouwgebruikers en/of gebouweigenaren zijn zich ervan bewust dat hun noodverlichting onderhoud behoeft. Maar aan het stukje projectering, waarbij wordt gekeken of in een gebouw voldoende noodverlichtingsarmaturen aanwezig zijn, aangesloten op de juiste lichtgroep en locatie en op voldoende afstand van elkaar, wordt vaak voorbijgegaan”, weet Koen van Dijk, Marketing Coördinator bij Saval BV. “Bij stroomuitval kan dit grote gevolgen hebben.” Hazenberg: “Dankzij onze certificering kunnen wij klanten gedegen advies bieden over welke vluchtwegaanduiding en -verlichting zij nodig hebben en/of welke actie is gewenst, om veilig vluchten mogelijk te maken. Volledig conform de geldende wet- en regelgeving, tot in de kleinste details.”

In de praktijk komt nog te vaak voor dat bij vervanging armaturen worden uitgewisseld, zonder dat specificaties als lichtspreiding worden onderzocht, merkt hij. “Echter niet bij Saval BV. Wij monteren de juiste armaturen op de juiste lichtgroep en op voldoende afstand van elkaar. Daar kunnen gebouwgebruikers en/of gebouweigenaren – mede dankzij onze certificering – van op aan. Na installatie verzorgen wij graag het preventief en correctief onderhoud, om de werking van de noodverlichting, vluchtwegindicatie en bijbehorende componenten blijvend te garanderen.”